Liposomski glutation – prvorazredni antioksidans

Djelomični prijepis članka iz magazina Nexus, broj 71, veljača/ožujak 2013.

Glutation je najvažniji dodatak prehrani za dugovječnost i liječenje mnogih kroničnih bolesti. Na tisude istraživanja provedenih u posljednjih nekoliko desetljeda pokazuju kako gotovo svaki organ našega tijela treba taj iznimno važan antioksidans te da on u tkivima nedostaje čim se ona na bilo koji način opterete (kao kada ih, na primjer, napadne bolest).

Mnogi ljudi, a osobito oboljeli od kroničnih bolesti, uzimaju neke dodatke prehrani. Uzimaju ih sami ili im ih netko prepiše. Meni znaju na precizno mišidno testiranje klijenti donijeti i stotinjak dodataka prehrani koje uzimaju, a da pritom nijedan od njih nije onaj koji bi im bio najvažniji. Glutation je možda i najvažniji od svih antioksidansa. Iako ne postoji lijek za sve bolesti, glutation se tome najbliže primakao. Može pomodi tijelu u borbi sa stresom, bolestima, infekcijama, otrovima i starenjem.

Glutation održava druge antioksidanse u njihovim aktivnim, reduciranim oblicima. Njegove se razine smanjuju sa starošdu kao i kod gotovo svih oblika stresa i bolesti. Opdenito govoredi, glutation je možda za jetru – kao i za sveukupno zdravlje – važniji od bilo kojeg dodatka prehrani ili ljekovite biljke.

Starenje, pretjerana tjelesna aktivnost, fizički i društveni stres kao i vedina bolesti proizvode u tijelu slobodne radikale, a kako se tijelo pomodu glutationa protiv njih pokušava boriti, zalihe glutationa tada se smanjuju. Kaže se kako glutation ima kratki poluvijek trajanja. Za optimalnu dobrobit nužno je da ga u tijelu ima neprestano i u dovoljnim količinama. Nije li tako prirodno, valjalo bi ga uzimati u nekom obliku dodatka prehrani.

Glutation je najvažnija tvar u detoksikacijskom metaboličkom putu druge faze koji se odvija u jetri. I jetra se štiti glutationom, i to onim koji proizvodi sama. Stoga nedostatak glutationa u jetri dovodi do opasnog zatvorenog kruga koji neumoljivo vodi ka bolesti. Iso kako štiti jetru, tako glutation štiti i mitohondrije svih stanica, tragajudi ondje za reaktivnim kisikovim radikalima. Detoksikacijski kapacitet vašega tijela, ovisan o glutationu, može opteretiti i unošenje hrane bogate uljima i mastima, a osobito ako su te masnode užegle ili grijane. Kao što je slučaj i kod ostalih stanica – dioba, rast i diferencijacija stanica imunološkog sustava
ovise o glutationu. Stoga je o glutationu ovisan i pravilan rad imunološkog sustava.

Glutation se uspješno koristi protiv slijededih bolesti: cistična fibroza, kronična opstrukcija pludna bolest, rak, pludna fibroza, sinusitis, višestruka kemijska osjetljivost, sindrom kroničnog umora, fibromialgija, porfirija, sistemska toksičnost (uključujudi i djelovanje  teških metala poput olova žive i sl.), hepatitis, masna jetra, sepsa, trauma, opekline, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, tardivna diskinezija, autoimune bolesti, virusne bolesti, upalne bolesti, gastritis, ileitis, kolitis, sindrom iritabilnog crijeva (spastični kolitis), šederna bolest tipa 2, AIDS, ateroskleroza, pankreatitis, bolest srpastih stanica, siva mrena, preopteredenost (stres) od tjelesnih aktivnosti, shizofrenija, depresija i bipolarni poremedaj.

Ne želimo redi kako je to konačni lijek za bilo koju od ovih bolesti, no svakako se koristi za njihovo suzbijanje, često pokazujudi brze i upečatljive rezultate, pa čak mnogim oboljelima znatno produžuje život. Ovaj dodatak prehrani može biti najbolje sredstvo za postizanje dugovječnosti i zdravim osobama.

Glutation regulira i ciklus dušikovog oksida i glavni je borac protiv slobodnih radikal u mozgu. Glutation peroksidaza reducira lipidne hidroperokside u alkohole i reducira slobodan vodikov peroksid u vodu. Naše se tijelo glutationom služi kod sinteze bjelančevina, DNK i prostaglandina, kao i za transport aminokiselina.

Reducirani glutation može svoj redukcijski potencijal prenijeti na slobodne radikale kao što su i reaktivni kisikovi spojevi.

Dajudi im svoj elektron, glutation može svoj redukcijski potencijal prenijeti na slobodne radikale kao što su i reaktivni kisikovi spojevi. Dajudi im svoj elektron, glutation i sam postaje reaktivan, no tada se po dva takva reaktivna glutationa spajaju u glutation disulfid.

Oksidirani se oblik toga spoja može reducirati natrag s pomodu glutation reduktaze, enzima koji kao donora elektrona koristi NADPH (reducirani nikotinamid adenin dinukleotid fosfat).

Omjer količina reduciranog i oksidiranog glutationa unutar stanica utječe na borbu s učincima stanične toksičnosti i oksidativnog stresa. Taj je omjer u zdravim stanicama približno 9:1. ITD, ITD, ITD


AUTOR: Dr. Stephen Rochlitz bivši je profesor fizike. Posljednje 32 godine bavi se istraživanjima kroničnih bolesti i bolesti nastalih zbog okolišnih uvjeta, a svoje seminare održava po cijelom svijetu. Njegov
jedinstven sustav uključuje nove poduhvate u energetskoj kineziologiji, prehrani i ekologiji čovjeka.

Napisao je 10 knjiga. Ovaj je članak djelomični izvadak iz knjige Porphyria: The Ultimate Cause of Common,
Chronic, and Environmental Illnesses.

Kupite odmah

Zdravlje iz sjemenki

Zdravlje iz sjemenki